אמצעי מימון          
 
אמצעי מימון
 
חברת י. שליו  מלווה חברות ומיזמים בגיוס אשראי ממגוון מקורות מימון:
קרנות ממשלתיות 

קרן בערבות המדינה,  קרן עידוד השיווק 

 
קרנות פילנטרופיות

קרן להלוואות ללא ריבית. 


מימון חוץ בנקאי 

מימון באמצעות חברות ביטוח  (לצרכי הון חוזר והשקעות).


משכנתאות 

גיוס הלוואות לרכישת נכסי נדל"ן למגורים ונכסים מניבים.בעלי עסקים וחברות המעוניינים להרחיב את פעילותם העסקית ו/או מעוניינים לבצע פעילות המצריכה השקעה כלכלית, נתקלים לא פעם בחוסר אמצעי מימון לפעילותם.כמענה לצורך זה, אנו מלווים חברות ועסקים בקבלת הלוואות מטעם קרנות ממשלתיות וחוץ בנקאיות.
 
מרבית הקרנות מאופיינות במרכיב ייחודי המעניק לבעל העסק ליהנות מתנאי החזר נוחים לעומת המוצע בבנק, כדוגמא: בקרן בערבות המדינה ובקרן לעידוד השיווק ניתנת לחברה גרייס של שישה חודשים או שנה בקרנות מסוימות, על הלווה לחתום על ערבות אישית ולהציג 25% בטחונות בלבד.
 
אמצעי מימון אלו (שאינם קשורים למימון הבנקאי) מהווים כלי פיננסי חזק לבעל העסק בפעילותו העסקית, אם כחלק מהתרחבות ואם כאמצעי מימון משלים בשעה קשה.
 
אפשרויות המימון העומדות לבעל העסק, חברה או יזם בפעילותם העסקית, הינם מגוונות, הן באמצעות קרנות מימון ממשלתיות והן באמצעות גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים.

חברתנו מעניקה ליווי צמוד לחברות ולעסקים המעוניינים בקבלת מימון לפעילותם העסקית.