אשראי בנקאי 

כחלק מפעילותנו העסקית, משרדנו מלווה חברות ועסקים בגיוס אשראי בנקאי בשתי אפשרויות:
הגדלת מסגרות אשראי בחשבון קיים של הלקוח
העברת פעילות בנקאית לבנק/סניף אחר, תוך הגדלת האובליגו הכולל
משרדנו עובד באופן שוטף מול כלל המערכת הבנקאית, ומעניק משירותיו לכלל הלקוחות העסקיים ללא מגבלה גיאוגרפית.

הערה:
במסגרת גיוס אשראי בנקאי, משרדנו מטפל בבקשות אשראי הגבוהות מ – 1 מ' ₪.
טופס בדיקת זכאות לאשראי בנקאי-
לחץ כאן.