מי זקוק לתכנית עסקית ?  
 
"אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני"
 
כיום, זמן וקבלת החלטות מהירות מהווה חלק מכריע בפעילות העסקית. רושם ראשוני והצגה מהימנה של מאפייני החברה או המיזם מול משקיע או שותף פוטנציאלי יכולים להפוך מרעיון על נייר לעסק פעיל. 
 
חברה או יזם המחפשים משקיע, משווק או שותף לפעילותם העסקית ישתדלו להציג את פעילותם באופן אמין, איכותי ומעניין - התכנית העסקית עונה על צורך זה.
 
 
כמטרה ראשונית מיועדת התכנית העסקית לצרכים פנים ארגונים, כך חברה הפעילה בתחום כלשהו יכולה ללמוד רבות על נקודות החולשה והחוזק שלה בענף הנדון, כאשר היא סוקרת את פעילותה ביחס למתחריה. כמו כן יתרון כתיבת התכנית לשימוש פנים ארגוני הינו בקביעת יעדים ועמידתם תוך כדי פעילותה השוטפת של החברה.

התכנית העסקית אינה מיועדת רק ליזמים בתחילת דרכם, אלה גם לבעלי עסקים עצמאיים, חברות פעילות וחברותSTART UP בשלבי פעילותם השונים ולכל גוף עסקי אחר.
 
מזמין התכנית מעוניין שזו תותאם לצרכיו. כך, ליזם או לחברת סטארט-אפ תכתב תכנית עסקית בהדגשים על החידוש במוצר או בשירות, ובחברה פעילה יודגש ניסיונה ויתרונותיה היחסיים אותם צברה בענף בו היא פועלת.
 
כפי שהוזכר, כתיבת התכנית מותאמת לצרכי הלקוח, להלן מספר צרכים נפוצים:

       צרכי מימון  
-        מימון בנקאי
-        מימון ע"י משקיע פרטי
-        איתור שותף פוטנציאלי
       צרכי שיווק
-        שיווק חיצוני – התקשרות עם חברת שיווק
-        שיווק עצמאי – שיווק ע"י מחלקת השיווק הפנימית של החברה
       חדירה לשווקים חדשים
-        ניתוח הענף בו פועלת החברה 
-        איתור שווקים להעצמת או להרחבת פעילותה של החברה
-        הצגת חזקות וחולשות של החברה בענפי הפעילות השונים
       צורך פנים ארגוני
-        הגדרת פעילות החברה ונושאי תפקידים  - יצירת סדר בארגון גדל ומתרחב
-        החברה לאן?  הדגשת יתרונותיה ו/או חסרונותיה של החברה

   
סיכום:

התכנית העסקית מיועדת הן ליזמים בתחילת דרכם והן לחברות פעילות.
השוני הוא המטרה והיעדים, יזם יעשה שימוש בתכנית העסקית כבסיס לפעילותו וככרטיס ביקור מול משקיע או שותף פוטנציאלי. לעומתו חברה פעילה תעשה שימוש בתכנית העסקית בפעילות פנים ארגונית, כמעקב ועמידה ביעדים, או באפיון וחדירה לשווקים חדשים. כמובן, לא מן הנמנע שחברה תעשה שימוש בתכנית העסקית כפי שעושה יזם, באיתור משקיע, שותף ו/או לצרכי מימון.
 
 
כיום, התכנית העסקית מהווה חלק בלתי נפרד מעולם העסקים המודרני והינה נדבך חשוב בפעילות העסק, הן בהיבט השיווקי והן בהיבט תוך ארגוני של החברה.