מהי תכנית עסקית ?
 
התכנית העסקית הינה בראש ובראשונה כרטיס הביקור.
הצגת פעילות החברה באופן חיובי, אמין ומעניין מהווה הכרח בכתיבת תכנית עסקית טובה.
הערך הראשון של תכנית עסקית הינה בהצגת הפרויקט, תוך התמקדות באספקטים כלכליים ושיווקיים. 


התכנית העסקית מיועדת תחילה לשימושם הפנימי של בעלי החברה: בכתיבתה, מאורגנים, מתומצתים ומוצגים נתונים, שבאמצעותם יוקל על  מקבלי ההחלטות בעבודתם היומיומית. כך באפשרותם להכיר את הענף בו הם פועלים, את המתחרים, הצגת נקודות החולשה והחזקה וקביעת יעדי החברה לשנים הקרובות.
 


מלבד שימוש פנימי, התכנית העסקית הינה מסמך שיווקי ועל כן עליה להיות קריאה, מעניינת ונעימה ולא ארוכה (לא לעייף את הקורא). 
תמצית המנהליםתוכן העניינים ועמוד השער, מהווים את הרושם הראשוני, לכן יש לתת את הדעת בכתיבתם.
 
עמידה בתנאים אלו, מבטיחה את הבסיס להצלחתו של המיזם.
 
התכנית העסקית מורכבת ממספר פרקים בסיסיים, הניתנים לשינוי והתאמה עפ"י מאפייני הפרויקט, המוצר או המיזם עליו נכתבת התכנית, פרוט והסבר אודות מרכיבי התכנית ניתן לקרוא בפרקי התכנית העסקית.
 


 
 

What is a business plan?


As mention in previous chapters, the business plan is first of all a business card of the company. Presenting the company activity in a positive, and reliable way, is essential to write a good business plan.

The first value of the business plan is to exhibit the project, by focusing on marketing and financial aspects. 

The business plan designate to the internal use of the company management, by writing it, the data's are organized and exhibit in a clear way, in this way the management could easily understand their company strength and weakness, and to be familiar with their competition and determine the company goals.

Beside the company internal use, the business plan is a marketing document; therefore it should be reliable, interesting and short. 
The executive summery, table of contents and the cover page are essential for first impression, therefore the writer need to pay attention writing it in extreme importance.

 
Working by those terms, guarantee the success of writing a good business plan

 
The business plan is structured by several different chapters; those chapters could be adapted by the writer as he sees fits.
 
Explaining and demo about the business plan structure, could be seen in the Business Plan chapters