סוגי המשכנתאות השונות

המערכת הבנקאית מציעה מגוון רב של פתרונות מימון ברכישת דירה, 
חלק מן המשכנתאות צמודות למדד, חלק לפריים וישנן משכנתאות שאינן צמודות. ישנן משכנתאות בריביות קבועות וחלקן בריבית משכנתא, המגוון הינו גדול, בכדי לעשות קצת סדר במשכנתאות המוצעות, 

מוצג מידע כללי אודות סוגי המשכנתא המוצעות ע"י הבנק:


משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה
מהות ההלוואה: שיעור ריבית קבוע לאורך כל חיי ההלוואה בתוספת השינוי בגובה המדד. 
קהל יעד: ללווים שאינם אוהבים רוצים להמר ורוצים לדעת מראש את גובה ההחזר החודשי


משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה
מהות ההלוואה: שיעור הריבית צמוד למדד ומשתנה אחת לתקופה המוגדרת מראש. ההלוואה ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום בכל נקודת יציאה שהוגדרה. 
קהל יעד: לווים המעוניינים בגמישות יחסית ונקודות יציאה לאורך חיי המשכנתא במועדים קבועים וללא קנסות


משכנתא בריבית קבועה לא צמודה
הריבית הינה קבועה ולא צמודה,  ואינה משתנה במהלך תקופת ההלוואה. קרן ההלוואה גם היא אינה צמודה למדד. 
קהל יעד: לווים המעוניינים לפזר סיכונים בין מספר מסלולי הלוואה. לווים המעוניינים בהחזר חודשי קבוע שאינו תלוי בשינויים במדד, שער הדולר, ריבית הפריים וכו'


משכנתא על בסיס הפריים
משכנתא זו הינה הלוואה לא צמודה, שהריבית בה נקבעת ומשתנה על בסיס הפריים 
קהל יעד: לווים המעוניינים שתהה להן האפשרות לפרוע את ההלוואה בכל מועד ללא עמלות פירעון מוקדם


משכנתא צמודה למט"ח
יתרון:באם שער המט"ח יורד, נהנה הלווה משחיקה  מהירה של ההלוואה, 
הלוואה ניתנת לפרעון מוקדם ללא קנסות 
קהל יעד: לווים המקבלים משכר במטבע חוץ ואלו המשקיעים את נכסיהם בחו"ל.


משכנתא בלון: 
משכנתא לתקופה של עד 5  שנים, בה משלמים תשלום חודשי של ריבית בלבד ובתום תקופת ההלוואה מחזירים את הקרן בתוספת של הפרשי הצמדה. אפשרויות ההצמדה: צמוד מדד, צמוד מט"ח 
קהל יעד: ללווים בעלי הכנסה עתידית מובטחת, כגון קרן השתלמות, מכירת נכס וכד'