פרקי התכנית העסקית
 
 
בכתיבת התכנית העסקית, מתבצעת התאמת הפרקים עפ"י תחום פעילות החברה ויעדיה כפי שאלו הוגדרו ע"י הלקוח, אולם קיימים ראשי פרקים בסיסיים, להלן:
 
1.      תמצית מנהלים  
§        מטרת התכנית
§        תיאור המוצר/השירות
§        חזון החברה
§        תיאור השוק והזדמנות עסקית
§        עיקרי תחזית פיננסית
2.      על היזם
3.      המוצר /השירות
§       תיאור המוצר / השירות 
§       המוצר / השירות כמענה לצורך
§       השוואה למוצרים /שירותים מתחרים
4.      השוק
§       תיאור השוק
§       פילוח והיקף שוק היעד
§       מתחרים
§       יתרונות יחסיים
 
5.      תכנית פיננסית
§       הגדרת מטרות ויעדים
§       מדיניות מחירים
§       דו"ח רווח והפסד
§    
   תזרים מזומנים
 
6.      נספחים
תוכן העניינים המוצג לעיל הינו סטנדרטי ואינו מחויב בכל תכנית עסקית.
 
המיוחד והיפה בתכניות עסקיות, הינה העובדה כי כל תכנית הינה ייחודית ומציגה ענפים ו/או מוצרים שונים, לכן קיים צורך והכרח להתאים את פרקי התכנית לתחום הפעילות בה היא מתמקדת. לא מן הנמנע כי בתכנית מסוימת יושמטו פרקים אחדים,כגון: תהליך ייצור ופיתוח, על עובדיםמכירה ופרסום אשר יוצגו בתכניות עסקיות אחרות.
 
 
 
 
The business plan chaptersWhen writing a business plan, you must adjust the chapters to the business activity and the company vision; nevertheless there are basic chapters to the business plan which can be use as a preliminary business plan template, as follow:

1.      Executive summary
·       Purpose of the plan
·       Product description
·       Company vision
·       Market description and the business opportunity
·       Financial aspects
 
2.      The management

3.      The product
·       product / service description
·       the product as response to market  needs
·       cooperation to competitor products

4.      The market
·     market description
·     segmentation and scope of the market
·     competition
·     relative advantage

5.       Financial plan
·       goals and business definition
·       pricing
·       רווח והפסד
·       cash flow

6.        Appendix
 
The table of contact exhibit above is a standard and non binding.
The special in the business plan is the fact that each plan is unique and demonstrates different industry or different products; therefore it is essential to adapt the chapters to the business activity. It is expected from the

business plan writer to omit to several chapters while adding new chapters as necessary.