קרן בערבות המדינה לעסקים קטנים 
מסלול הלוואה עד 100 א'
מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים (עד 3 מיליון ש"ח מחזור שנתי)
במסלול עד 100,000 ש"ח, ההלוואות לעסקים יועמדו באמצעות הבנקים אוצר החייל, בינלאומי ומרכנתיל.
--------------------------------------------------------------------------------

תנאים
גובה הלוואה: סכום מקסימלי של עד 100,000 ₪.
תקופת ההלוואה: עד 60 חודשים, ניתן לקבל 5 חודשי גרייס על תשלום הקרן.
ריבית: עד פריים + 3.5%
בטחונות: 24.9% ביטחונות נזילים או ערב נוסף. בנוסף, תידרש ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

--------------------------------------------------------------------------------
דרישות סף:
מחזור שנתי: עד 3 מיליון ₪.
העסק אינו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית
 
קרן בערבות המדינה 
מסלול הלוואה עד 750,000 ₪

כחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית, חברות ובעלי עסקים זקוקים לאמצעי מימון לפעילותם השוטפת 
במימון הון חוזר ולצרכי השקעה.
 
מטרת הקרן :

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה הוקמה ע"י המדינה על מנת לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים:
הלוואות להון חוזר, לעסקים המצויים בקשיי תזרים 
הלוואות להשקעה, לסיוע בהקמת עסקים חדשים או להרחבת עסקים קיימים 
 
תנאי הקרן:

סכום מקסימלי:
 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ₪, 
 750,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ₪.
 
תקופת ההלוואה:
 עד חמש שנים. מתוכם חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר.
 
ריבית:
 צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק.
 
ביטחונות:
 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של 25% עד 30%, תלוי בבנק. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.
 
דרישות הסף
מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪.
במסלול ההשקעות: 
השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
העדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.\
חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.