קרן להלוואות ללא ריבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, שמקום מושבה בירושלים, מיישמת את האידיאל הזה הלכה למעשה.
משנת 1990 העמידה האגודה הלוואות ללא ריבית בסכום כולל של למעלה מ- 102 מיליון דולר.

מטרת הקרן: 
• הלוואות לעסקים בעלי מחזור חודשי של עד 150,000 ₪ לכל מטרה.
• סכום ההלוואה הינו עד 90,000 ₪  יש לספק עד 4 ערבים.
• החזר ב-45 תשלומים שווים.
• על כל ערב לספק הוכחה למשכורת חודשית של 3000 נטו, בעבודה מסודרת.