קרן עידוד השיווק לחו"ל

כחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית, חברות ובעלי עסקים זקוקים לאמצעי מימון לפעילותם השוטפת במימון פעילות שיווקית לחו"ל
מטרת הקרן: 

קידום השיווק בשוק העולמי מצד חברות מתחילות או קיימות בעלות פוטנציאל למכירות משמעותיות בשוק חדש או של מוצר חדש.

תנאי הקרן :
סכום מכסימלי: 1 מ' $.
תקופת הלוואה: עד חמש שנים. מתוכם עד שנת גרייס. 
ריבית: עפ"י תנאי שוק. 
בטחונות: 75% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.   
הבנק עשוי לדרוש ביטחונות עבור יתרת 25% מגובה ההלוואה וערבות אישית.

תנאי הסף : 

חברה שמחזור מכירותיה עד 500 א' $ תהיה זכאית להלוואה עד לתקרה של 100 א' $.

חברה שמחזור מכירותיה מעל 500 א' $  ולא יותר מ –10 מ' $ תהיה זכאית להלוואה שלא תעלה על 
1 מ' $ או 20% ממחזור המכירות הכולל, הנמוך מביניהם

חשבון העסק אינו מוגבל או מעוקל.

אין לבנק תביעה משפטית נגד העסק.