כתיבת התכנית העסקית קיימת חשיבות בהצגת מידע עדכני ואמין. 

קורא התכנית, לרב אינו בקיא בענף בו פועלת החברה ולא מכיר את המתחרים ואת הלקוחות. לכן קיים הכרח בהצגת קריא ומעודכן אודות פרטי התכנית

כותבי התכנית אמורים להכיר טוב מכולם אודות השווקים בהם הם פועלים, לכן מומלץ להעביר את ידיעותיהם על הדף תוך ביסוס הנתונים המוזכרים

מעבר למידע המועבר מפי בעלי ומנהלי החברה, ישנו צורך להציג נתונים אובייקטיבים מפי גופי מחקר ו/או איגודים מקצועיים שונים אודות הענף והשווקים הנדונים.

לאורך התכנית, כאשר מצוין נתון מגורם שלישי יש לפרט ולהסביר את מקור המידע כהבהרה בגוף התכנית
ככל שהמידע מגוון ומציג מכלול נתונים אובייקטיבים המחזקים את הצורך במימוש התכנית העסקית – מהווה נקודת עוגן חשובה אל מול המשקיע או הגוף אליו פונה החברה.
בקישור המצורף, ניתן להיעזר בחלוקה עפ"י נושאים באיתור מידע לכתיבת תכנית עסקית באופן עצמאי.  מידע 
בנוסף לאתרים המוצגים בקישור לעיל קיימים אתרים רבים אחרים המתמחים באיתור ואיסוף מידע פרטני עפ"י דרישת הלקוח – אתרים אלו הנם בתשלום.

בהנחה ולא אותר חומר ו/או נתונים מגופי מחקר חופשיים, יש לשקול לרכוש את הנתונים לצורך הצגת תכנית עסקית שלמה ומהימנה.