מוצר / השירות 
 
המוצר או השירות הינם הליבה של התכנית העסקית, לכן הצגה ברורה וכתיבה עניינית תוך התמקדות במאפייניו של המוצר הינם הכרח.
צרכי השוק עליהם עונה המוצר או השירות והשוואה למוצרים או שירותים אחרים מהווה חלק בלתי נפרד מהפרק הנדון. 
בפרק זה יש להציג מספר נקודות עיקריות:
  • מהו ייחודו של  המוצר או השירות ?
  • מהם צרכי השוק למוצר /לשירות?
  • כיצד היזם מעוניין למצב את המוצר או השירות אותו הוא מציע ?
  • כיצד ממצבים המתחרים את מוצרם בשוק ?
 לאחר שהתייחסנו לנקודות שהוזכרו לעיל, יש להתמקד במספר תתי פרקים הרלוונטיים להבנת השוק והמוצר, להלן:  
תיאור המוצר / השירות – בתת פרק זה יוצג תיאור מפורט, כולל הפניה לנספחים מתאימים, אודות השירות או המוצר. בהנחה והתכנית מתמקדת במתן שירות, אזי יתמקד הפרק בהסבר אודות דרכי מתן השירות על שלביו השונים. ואם מתואר מוצר כלשהו, אז יוצגו מאפייניו השונים.
 


המוצר כמענה לצורך –  בתת פרק זה יש להציג בתיאור כללי את הענף בו פועלת החברה.
לאחר תיאור זה, יש להציג מספר היבטים ובעיות עליהם עונה המוצר או השירות. המענה יוצג בקצרה ובבהירות. כאשר מתוארת פעילות ענפית שאינה מוכרת לקורא הסביר, יש להציג דוגמאות (ניתן באמצעות נספחים) לצורך פישוט והבנה.
 


השוואה למוצרים מתחרים – בהנחה ולמוצר או לשירות קיימים מספר ווריאציות, תוצגנה כל האלטרנטיבות הקיימות בענף. את הצגת המתחרים או השירותים המקבילים יש להעלות על הכתב באופן בהיר, אמין וגלוי תוך הצגת כלל הנתונים הידועים בזמן כתיבת התכנית.
לצורך הבלטת השוני בין המוצר או השירות המוצע, ניתן להוסיף טבלה המשווה את מוצרי החברה לעומת המתחרים. אופן הצגת ההשוואה אינו אחיד בכל תכנית, לעיתים ההבדל המשמעותי הינו המחיר ולעיתים טיב השירות, לכן כל תכנית תשווה ותבליט את יתרונותיו של המוצר או השירות המוצגים עפ"י צרכי התכנית ויתרונות המוצר.