העובדים


קיימות חברות שמרכיב העובדים הינו חלק בלתי נפרד מהצלחת הפרויקט, כאשר יש צורך באנשי אקדמיה מסוימים, או אנשי הי-טק בעלי מומחיות ספציפית.


פרק זה מציג, מעבר לפרקים המתארים את פעילות החברה, את הצורך של הפרויקט בגיוס אנשים בעלי מומחיות שבזכותם הצלחת הפרויקט מובטחת באופן מובהק.


יש להציג את מיקומם של העובדים, אם הם מומחים, האם הם מקומיים או ממדינה זרה-   כיצד אזור המגורים עלול להשפיע על  הפרויקט, האם זה מהווה סממן חיובי או שלילי, ולהציג מספר פתרונות, אם יש צורך. 


כמו כן יש לפרט, אם קיים צורך בגיוס עובדים נוספים ואם עליהם יהיה לעבור הכשרה כלשהי, והאם זה יפגע בהתקדמות הפרויקט וכד'.
מה עלותם של המומחים, העובדים והכשרתם לפרויקט הנדון.