שוק
פרק זה מציג את הענף בו פועלת או עתידה לפעול החברה.

מרבית התכניות העסקיות מופנות למשקיעים או גופי מימון שונים, שלרוב אינם לוקחים חלק מפעילות הענף בו מתמקדת פעילותה של החברה או היזם, לכן על כותב התכנית העסקית להציג באופן פשוט, ברור וקריא את הענף הנדון.

לצורך כך, יש לחלק את הפרק למספר תתי פרקים, בשלב הראשון תוצג סקירה כללית אודות הענף הרלוונטי, בין היתר יודגש אופי פעילות הענף, אם בתחום המחשוב ואם כענף ותיק ומסורתי, בתחום התעשייתי.

לאחר הכרת הענף יוצג פילוח השוק והיקפו, האם קיימים שחקנים רבים כשם שיש בתעשיית הדפוס או שמרבית הפעילות מרוכזת במספר מצומצם של שחקנים כבתעשיית התקשורת הסלולארית. 

לאחר ההכרות הבסיסית של הענף, והשחקנים המובילים, יש להתמקד  במתחרים הפוטנציאלים.

בסיום הפרק, לאחר שהוצגו המתחרים (אם אכן קיימים), יפורטו יתרונותיו היחסיים של המוצר או השירות לעומת המוצרים המוצעים ע"י המתחרים.
 


תיאור השוק –  בתת פרק זה יוצג רקע כללי אודות הענף אליו משתייכת החברה. לצורך הצגת סביבת השוק ותיאורו יש להתייחס למספר נקודות,

*    אילו בעיות קיימות בענף ?
*       האם קיימים צרכים שהמוצר או השירות המוצעים מהווים פתרון ?
*       כיצד רואה היזם או החברה את נקודות החולשה והחזקה בכניסה לשוק הנדון ?
 
 
 
 
לתיאור ממצה של השוק הרלוונטי יש לענות על שאלות המוצגות לעיל.
 בנוסף יש להציג תחזית לפעילות העתידית של השווקים הנדונים וכיצד רואה החברה את חלקה בפעילות זו.
 
 
בתיאור השוק, מומלץ להיצמד לנתונים אובייקטיבים ואמינים, המתארים בין היתר את צמיחתו הצפויה של הענף, 
(או דעיכתו)

 
 
פילוח והיקף שוק היעד – בהצגת השוק הנדון יש לפרט את כלל הפלחים המרכיבים את הענף, פרוט זה יתבצע תוך התמקדות בפעילות ספציפית בתוך הענף, פעילות הקשורה ישירות לתכנית העסקית. 
יש להציג את הביקושים והמגמות המאפיינות את הענף כיום, וצפי למגמות עתידיות למספר שנים קדימה (מספר השנים תלוי באופי הענף – מסורתי / מודרני).
אל תאפיין את לקוחותיך בכלליות, כגון: "כל רוכשי הרכבים הפרטיים", תיצור מאפיינים ממוקדים ככל האפשר לאיתור וזיהוי לקוחותיך, כגון "רוכשי רכבי שטח דיזל פרטיים"
 


מתחרים  - בתת פרק זה יוצגו המתחרים בשוק, תוך התמקדות במתחרים הבולטים והצגת סקירה כללית אודות פעילותם. יש לסקור כיצד המתחרים פועלים, האם קיים שיתוף פעולה בניהם? האם התחרות שקטה? האם היא אגרסיבית? וכיצד תיקח החברה חלק פעיל מתחרות הקיימת בענף? – האם המוצר או השירות שברשותה מהווה תחרות בשווקים הנדונים?

 
לעולם אל תאמר: "אין לנו מתחרים"
 
הצג את נקודות החולשה של מתחרייך וגם את החזקה!!

 
 
יתרונות יחסיים  - בתת פרק זה יוצגו ע"י כותב התכנית העסקית יתרונותיה של החברה בכניסה לשווקים החדשים. 
לפני כתיבת שורות אלו ע"י החברה, עליה  לתהות, כיצד היא רואה את עצמה כמהווה סמן תחרותי לחברות הפעולות בענף. היתרונות המוצגים יכולים להיות ממגוון אפשרויות, הן באספקט הכישורים הטכנולוגים, הן ברמת כישורי המנהלים, והן בחדשנות המוצעת. כמו כן  ניתן להציג פעילויות נוספות המאפשרות לחברה להוות תחרות אמיתית בשוק קיים, לחילופין בהצגת השירות או המוצר של החברה יתכן וייווצר שוק חדש  - שבשלב זה החברה תהנה משוק ללא מתחרים! 


המלצה: אל תחשוש להציג מידע שלילי אודות הענף – הצג תמונה מציאותית!!!