נספחים
 
הנספחים מובאים בסיומה של התכנית העסקית ומציגים נתוני עזר להבנת מושגים או נתונים המוזכרים בפרקי התכנית. כמובן שאמורה להיות הפניה רלוונטית בגוף התכנית לנספח המתאים. 
מומלץ לא להלאות את הקורא במספר רב של נספחים, יש להציג טבלאות ו/או גרפים אשר מיקומם בגוף התכנית עלול ליצור סרבול או בלבול בקריאה.
 

Appendixes


The appendixes are located in the end of the business plan.
They are essential to understand professional concepts which were displayed in the business plan chapters.
It is recommended to add no more then few charts, tables and graphs, which could help the reader to understand the writer intention in the core of the business plan.