תמצית מנהלים
 
תמצית המנהלים ממוקמת בתחילת התכנית העסקית, לעיתים ממוקמת כדף הפתיחה (אחרי עמוד הכותרת הראשי) ולעיתים לאחר תוכן העניינים. בכל מקרה, מיקום התמצית הינו לפני התכנית עצמה.
יש לזכור כי תמצית המנהלים הינה המסמך הראשון אותו יקרא המשקיע הפוטנציאלי, לכן עליו להיות קריא ומעניין, בנוסף עליו להעניק לקורא את מרב האינפורמציה אודות המיזם הנדון. כאשר תמצית המנהלים תעניין את הקורא, ניתן להסיק כי הוא יעביר את התכנית העסקית לאנשי מקצוע לבדיקה מעמיקה יותר לפני שיאשר או ישלול את המיזם.
 
תמצית המנהלים מסכמת מספר היבטים עיקריים של התכנית העסקית, להלן:
  • מה יוצג בתכנית העסקית
  • איזה מוצר או שירות יוצג בתכנית
  • באילו שווקים וענפי פעילות תתמקד התכנית
  • מהם יעדי החברה
  • מיהו הגוף שמאחורי התכנית
  • התמורה הצפויה ביישום התכנית – (עיקרי נתונים פיננסים)
 
חברה או יזם פונים לעיתים עם מסמך התכנית העסקית לגופים שונים, לצורך מטרות שונות, אם לצורך מימון בנקאי, באיתור חברת שיווק ואם לשימוש פנים ארגוני.
כמובן, הכנת תכנית עסקית שונה לכל קורא אינה רלוונטית, לכן נהוג להכין גרסאות ממוקדות של תמצית המנהלים המותאמת לקהלי יעד שונים, כל תמצית מדגישה את הנקודות החשובות לכל קורא ולאחריה תוגש התכנית העסקית המלאה.
 
 
המלצה: מומלץ כי תמצית המנהלים על כלל פרקיה לא תעלה על מספר עמודים בודדים בלבד!!!
 
תמצית המנהלים, מלבד דף סיכום התכנית והצגה כללית של החברה המוצגת, מחולקת למספר תתי פרקים, להלן:
 
תת פרקי תמצית המנהלים
§       מטרת התכנית - תת פרק זה בתמצית המנהלים מסכם במספר שורות כיצד רואה החברה או היזם במבט לעתיד כמטרתה ביישום התכנית העסקית. האם להיות יצרן מוביל בענף מסוים, האם בשיווק מוצר חדשני, ו/או להובלת מיזם וחדירה לענף כזה או אחר המשלים את פעילותה. 
 
§       תיאור המוצר / השירות   - בפרק זה יש להציג בקיצור מהו השירות או המוצר אותו הם מציעים.
 
§       חזון החברה – חזון החברה בא להציג את היעד הסופי של יוזמי התכנית וכיצד הם רואים את החברה או את המיזם בהנחה וכל היעדים והתוכניות מתממשים על הצד הטוב ביותר.
 
§       תיאור השוק והזדמנות עסקית -  בתת פרק זה תוצגנה ההזדמנויות העסקיות העומדות בפני החברה או היזם ביישום התכנית העסקית. תיאור מתומצת של  הענף והשוק בו המיזם עתיד לפעול וכיצד תשתלב פעילותו.
 
§       עיקרי התחזית הפיננסית – בפרק זה תוצגנה התחזית הפיננסית של התכנית, בהנחה וכל התחזיות מתממשות עפ"י הערכות שהוצגו בפרקים השונים של התכנית. פרוט והצגת נתונים מורכבים יפורטו בפרק הפיננסי של התכנית, כולל הצגת דוחות רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים ומאזן.